2011 වසර |ලංකා අක්ෂය


වසරක් මැනිය යුත්තේ එහි මාස හා දින වල දිග  පළලින් නොව එම වසර තුල එකතු කර ඇති දායකත්වය මතයි. ඒ අනුව බලන විට ලංකා අක්ෂය පසුගිය වසර තුල ඉතා සුළුවෙන් යම් දායකත්වයක් සමාජගත කරන්නට උත්සාහ කර තිබිණි. මෙය අක්ෂය හා සංවිධානය කරනු ලබන පැත්තෙන් ගත් කල යම් විශාලත්වයක් පෙන්විය හැකි සේම සෑහීමට පත්විය හැකි තත්වයකි. නමුත් අප සාපේක්ෂ වන්නේ කුමකටද යන කාරණය පැත්තෙන් බැලූ විට අප එම වසර තුල කිසිවක් සිදු කර නොමැත. සමාජ සංස්කෘතික හා ආර්ථික පද්ධතිය වසර සිය ගණනක් තිස්සේ අප නොකැමති හා බහුතරයක් මිනිසුන් පීඩාවට පත් කරන දෙයක් බවට පත්ව ඇත. එම පද්ධති මෙහෙයවන්නන් පුද්ගලික අභිමතාර්ථ නංවා ගැනීම වෙනුවෙන් ඒවා ගණිකා වෘත්තියේ යොදවා ඇත.
විශ්වාසය තැබිය හැකි කිසිදු ව්‍යුහයක් ඉතිරි නොකර ඒවා පුද්ගලිකත්වය වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇත. එය වාමාංශයේ සිට දක්ෂිණාංශය දක්වාත්, ගමේ පන්සලේ සිට මල්වත්ත අස්ගිරිය දක්වාත්, විශ්වවිද්‍යාලයේ සිට ගමේ පාසල දක්වාත් සිදුව තිබේ. මෙය වෙනුවෙන් නැගී සිටින පිරිස් ඔවුන් විසින් ගොඩනගන ව්‍යුහය තුල හම්බ කරමින් මෙය හිඟන්නාගේ තුවාලය කරගෙන ඇත. වමාංශික පක්ෂ, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන , වෘත්තීය සමිති ද මේ කුණු සාගරයේ ගිලී ඇත.
මෙයට විකල්පව ඇත්තේ සමාජීයව වැඩ කරන පිරිස් සදහා වන ආයතනික නොවන, කල්ලි නොගැසෙන පොදු සංස්කෘතියක් නිර්මානය වීමයි. එය අපහසුවෙන් වුව කල යුතු අත්‍යවශ්‍ය සාධකයක් බවට පත්ව ඇත. මේ සදහා ඒ ඒ ව්‍යුහ තුල ඇති පිරිස් යම් ආකාරයකට එකග වන ස්ථාන සිය ගණනින් බිහි විය යුතුව ඇත. අක්ෂය ඒ වන දහසකින් එකක් වන්නේ ‍නම් එය පොදු වේදිකාවක් නිර්මානය කිරීම වෙනුවෙන් තබන පියවරකි.
ලංකාවේ සමාජ සංවිධාන හා සමාජ දේශපාලනය තුල සිදු කරන මූලික කාරණය වන්නේ අත් හැරීම් හා කල්ලි ගැසීමයි. මෙම අත්හැරීම් සදහා වන බොහෝ න්‍යායන් අප තුල ඇත. වාමාංශය තුල න්‍යාය හා මතවාද වශයෙන් ද දක්ෂනාංශය තුල පුද්ගලිකත්වය හා සංස්කෘතික කාරණා වශයෙන්ද, රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන වල අතිශය පුද්ගලිකත්වය හා මුල්‍ය ලැබෙන ආයතන මගින් ද මේ වෙන් කිරීම සිදු කර ඇත. සාමූහිකත්වයට යන සෑම මාවතක්ම අහෝසි කර ඇත්තේ සාමූහිකත්වය ගැන කතා කරන අය විසිනි.
එම නිසා 2011 වසර තුල ලංකා අක්ෂය වඩාත් පුළුල් විෂයයන් ගණනාවක් ආවරණය කරන්නේ කෙසේද? වඩාත් වැඩි පිරිසක් වෙනුවෙන් ඉඩ විවෘත කරන්නේ කෙසේද යන්න සිතමු. දේශපාලනික නොවන හා සංස්කෘතික නොවන විෂයයන් හා පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් ද අක්ෂයේ ඉඩ වෙන් කල යුතුය. සංවාද හා සාකච්ඡා වලින් එහා උපකරණ වලට හා ඉන් මෙහා උපකරණ භාවිතා කිරීම ගැන සිතිය යුතුයි.
ඕනෑම කෙනෙකුට ඉඩ ඇති ස්වයං සංවිධායකයෙක්ව වැඩ මෙහෙයවීම සදහා ස්වෙච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත් වන්නන් සදහා පහසුකම් සලසන්නන් වැඩි අවධානයක් ‍යොමු කල යුතුයි.  හිමින් ගොඩනැගෙන 2011 වසරක් වෙනුවෙන් හැකි උපරිම ශ්‍රමයක්, ශක්තියක් යොදවමින් වසරට මුහුණ දෙමු. 2011 වසර හා කරන අරගලයේ ප්‍රතිඵල වන්නේ සමාජගත වන වැඩි දැනුමක් හා එකතු වන වැඩි පිරිසකි. නැත්නම් වසර පමණක් වේගයෙන් ගෙවී අවසන් වනු ඇත.

සංජීව සේනාරත්න

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "2011 වසර |ලංකා අක්ෂය"

Powered by Blogger