සත්‍යකාම

අනිර්වචනීය වූ ආධ්‍යාත්මික ප්‍රේමයේ නාමයෙන්, පරිශුද්ධතාවයේ වෙස්මුහුණ පැලඳ, වංචනික සලෙළකුගේ භූමිකාව රඟදැක්වූ තමාගේ සියලු පාපකර්ම ගංගා නදියේ ශුද්ධ වූ ජලයෙන් දොවා හැරීමේ "මහා පූජාව" සඳහා ඔහු සැරසෙමින් සිටියේය.
"සලෙළ රැඟුම" නිමකල යුතු නිමේෂය සීඝ්‍රයෙන් ලඟාවෙමින් තිබුනි.
නාඳුනන කුරුල්ලා ගී ගයමින් ඔහු ඉදිරියෙන් පියාඹා ගියේ ඒ මොහොතේය.
තියුණු හීසරයක් වැනි මීමැසි තුඩක් නළලේ පිට සම දැදුරු කල අවස්ථාවද ඒම විණ.
මීමැසි රෑණක් තමා හඹා එනු දුටුවේ ඔහුගේ දෑසය. එහෙත් ස්වයංක්‍රීයව පණලබා තිබුනේ ඔහුගේ දෙපාය.

සෑහෙන දුරක් ඈතට දිව ගිය ඔහු විඩාබරිතව නතරවූයේ "මරණය" සොයාගිය තමා මීමැසි තුඩකට බියෙන් පලායාමේ අරුමය අත්දකිමිනි..

කැතලින් ජයවර්ධන එක්ක සත්‍යකාම කියවන්න ජූනි 22 අඟහරුවාදා හවස 6ට අක්ෂයට එන්න..

එන එකේ පොතත් කියවලාම එන්න.

You can leave a response, or trackback from your own site.

0 Response to "සත්‍යකාම"

Powered by Blogger